Geoteknik Gözlem

Sistematik enstrümantasyon planlaması  ile geoteknik gözlem proje- inşa ve inşaat sonrası aşamalarında çok büyük fayda sağlamaktadır.  Kalite kontrol deneyleriyle de proje safhasında arzu edilen kalitenin ve kapasitenin uygulamada yakalanmasını garanti altına almaktadır. Geotest, bu kapsamda

Enstrümantasyon (manuel veya eş zamanlı Real-Time Monitoring
 

- inklinometre
- yük Hücresi
- oturma kolonu
- ekstansometre
- piyezometre
- toplam basınç ölçer
- çatlak ölçer
- strain-gage     v.b.
 


Kazık Süreklilik/Bütünlük Deneyleri (Impulse Integrity Test, Sonic Integrity Test, Pile Integrity Test, Pile Echo Test)
Çapraz Kuyu Kazık Bütünlük Deneyi (Cross Hole Integrity Test, Cross Hole Logging Test)
Statik Kazık Yükleme Deneyleri (Basınç Yükleme Deneyi, Çekme Yükleme Deneyi, Yatay Yükleme Deneyi)
Dinamik Kazık Yükleme Deneyleri (DLT)
Kazık Çakım Gözlemi (PDA)
 Psödo-Statik Kazık Yükleme Deneyleri, (STATNAMIC®)
Vibrasyon / Deformasyon Ölçümü
Proktor Sıkılık Kontrolü (Nükleer Metod, Kum Konisi v.b)