GEO 5
DOSYALAR #
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 1 - Analiz Ayarları Ve Ayarlar Yöneticisi
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 2 - Konsol Duvar Tasarımı
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 3 - Ağırlık Duvarı
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 4 - Ankrajsız Dayanma Yapısı Tasarımı
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 5 - Ankrajlı Dayanma Yapısı Tasarımı
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 6 - Tek Sıra Ankrajlı İstinat Duvarının Tahkiki
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 7 - Birden Çok Ankrajlı Dayanma Yapısının Tahkiki
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 8 - Şev Stabilitesi Analizi
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 9 - Yüzeysel Temellerin Geometrik Tasarımı
GEO 5_Mühendislik Uygulamaları 10 - Yüzeysel Temellerin Oturma Hesabı
GEO5 Demo