Toplam Basınç Ölçümü
      1. Titreşen Telli Toplam Basınç Ölçer (TBÖ/TB) / Vibrating Wire Total Pressure Cell (VWTPEC)

Titreşen telli (Vibrating Wire) toplam basınç ölçer, zemine gömülebilen bir basınç ölçer tipidir.  Titreşim telli toplam basınç ölçer iki çelik diyafram levha arasındaki sıvının yük altında bir basınç ölçere tüp vasıtası ile aktarılması ile ölçüm yapabilecek şeklide düzenlenmiştir.  Basınç ölçerde algılama mekanizması gerilmiş bir çelik tel, bir diyafram ve elektromanyetik bir bobinden oluşmaktadır.  Telin bir ucu diyaframa bağlıdır.  Basınç diyaframın deforme olmasına neden olur ve teldeki gerilmeyi azaltır.  Manyetik bobin enerjilendrildiğinde çelik tel tetiklenerek titreşim oluşmasına sebeb olmaktadır ve bobine eşlenik bulunan telde bir sinyal oluşturur ve bu sinyal bir veri kablosu ile okuma ünitesine aktarılır.   Titreşen Telli Okuma Ünitesinde frekans verisi görüntülenir ve kaydedilir. Ayrıca, kalibrasyon katsayıları kullanılarak bu frekans okumaları basınç birimine çevrilmektedir.

  https://i2.wp.com/rstinstruments.com/wp-content/uploads/2020/03/Total-Earth-Pressure-Cell-3.jpg?resize=924%2C374&ssl=1    EPS-30V-I Interface Pressure Cell

Şekil 38 Titreşen Telli Toplam Basınç Ölçer ve Okuma Ünitesinin Genel Görünüşü

        1. Titreşen Telli Toplam Basınç Ölçer Yerleştirilmesi

Kazı tabanında dolgudan aktarılan yükün belirlenebilmesi maksadıyla, titreşen telli toplam basınç ölçerler yerleştirilecektir. Kurulumlarda, toplam basınç ölçerler kazı taban kotunda teşkil edilen kum yastık tokmaklanarak sıkıştırılarak üzerine gönyeli bir şeklide yerleştirilmektedir.  Toplam basınç ölçer dengeye alındıktan  ve üzeri yine kum yastık ile örtülüp korumaya alındıktan sonra, normal dolgu aşamasına geçilmektedir. Kablosu en yakın piyezometre grubu kablo çıkış bölgesine kum yastık tedbiri alınarak drenaj tabakası içinde taşınacak ve buradan muhafaza borusu içinde dolgu imalatına paralel yükseltilecektir.

Şekil 39 Titreşen telli toplam basınç ölçer yerleştirme çalışmalarından genel görünüş