Derin Temel Deneyleri

KAZIK TETKİK USÛLLERİ

1 Doğrudan Tetkik Usûlleri

1.1 Kazık imalat kayıtları – foraj / çakım kayıtları

1.2 Foraj çamuru kontrol kayıtları– viskozite, yoğunluk,  kum nisbeti

1.3 Tremi betonlama kayıtları – beton hacmi, yükselme miktarı, tremi derinliği takibi

1.4 Kuyu tabanından karot alınarak kaya soketi kontrolü

1.5 Kazıktan karot alınarak kazık beton kontrolü

1.6 Kazık çakım rasadı (KÇR) , Pile driving analysis (PDA)

1.7 Kazık yükleme deneyleri (KYD)

 • 1.7.1 Dinamik yükleme deneyi (D-KYD), Dynamic loading test (DLT)

 • 1.7.2 Hızlı yükleme deneyi (H-KYD), Rapid loading test (RLT)

 • 1.7.3 Çift istikamette eksenel statik basınç kazık yükleme deneyi (Çİ_S-KYD/ B), Bi-directional static axial compressive loading test (BDSLT)

 • 1.7.4 Statik yükleme deneyi (S-KYD), Static loading test (SLT)

 • 1.7.5 Eksenel statik basınç kazık yükleme deneyi (S-KYD/B)

 • 1.7.6 Eksenel statik çekme kazık yükleme deneyi (S-KYD/Ç)

 • 1.7.7 Yatay kazık yükleme deneyi (S-KYD/Y)

 • 1.7.8 Tekrarlı yükleme deneyi (TKR-KYD), Cyclic Loading Test (CLC-LT)

2 Endirekt Tetkik Usûlleri

2.1 Dahili tetkik usûlleri

 • 2.1.1 Çapraz kuyu ultrason deneyi (Ç-KUD), (Crosshole logging, CSL / Crosshole ultrasonic monitor, CHUM)

 • 2.1.2 Çapraz kuyu ultrason deneyi  3B tomografi ölçümü (Ç-KUD/3B), (Crosshole logging 3D tomography, CS)

 • 2.1.3 Tekil kuyu ultrason deneyi (T-KUD), (Singlehole logging, SSL, Singlehole ultrasonic test, SHUT)

 • 2.1.4 Gama-gama nükleer kesafet deneyi, (Gamma-gamma density method)

 • 2.1.5 Fore kazıklarda kuyu geometrisi ve sapma ölçümü

 • 2.1.6 Mekanik kaliper ile kuyu geometrisi ölçümü

 • 2.1.7 Sonar ile kuyu geometrisi ölçümü

 • 2.1.8 Lazer tarama ile kaya soket geometrisi ölçümü

 • 2.1.9 Eğim sensörü ile kuyu sapmasının ölçümü

 • 2.1.10 CCTV kamera kuyu kontrolü

2.2 Yüzeyden tetkik usûlleri

 • 2.2.1 Kazık bütünlük/süreklilik deneyi (KBD), zaman alanında analiz (sonic integrity test, SIT; pulse echo test, PET;  pile integrity test, PIT)

 • 2.2.2 Yük ölçer ile teçhiz edilmiş çekiç vasıtasıyla kazık bütünlük/süreklilik deneyi (F-KBD), frekans alanında analiz (sonic integrity test with instrumented hammer, SIT+; transient response method, TRM)

 • 2.2.3 Dinamik yükleme ölçümü ile kazık bütünlük/süreklilik deneyi (Pile impact measurement, PIM) 

2.3 Harici tetkik usûlleri

 • 2.3.1 Paralel sismik deneyi, Parallel seismic (PS) 

 • 2.3.2 Jeofizik elektrik yöntemler; 

  • 2.3.2.1 Topraklama Ölçümü 

  • 2.3.2.2 Özdirenç , Electrical Resistivity 

  • 2.3.2.3 Öz potansiyel, Self potential