Zemin Etüd

Problemli zeminlerde optimum mühendislik çözümleri üretilebilmesi için zeminlerin tabakalanma, dinamik ve mukavemet özelliklerinin belirlenmesi


• CPT / CPTU Deneyleri

• Sondaj

• In–Situ Testler (Arazi Veyn, CBR, Permeabilite Deneyi, Pressiyometre Deneyi, Mikrotremer, Suspension. PS Logging, v.b.)

• Laboratuvar Deneyleri (Indeks/mukavemet deneyleri “statik-dinamik”, Konsolidasyon, Permeabilite v.b.)

• Etüd ve Geoteknik Rapor Hazırlanması