Novotech VisLog
1d2e09732b9643faa92dfb528c194fdf.jpg

TANIM

VisLog'u kullanarak; statigrafi, koordinat, yeraltı su seviyesi, vb. sondaj kuyusu bilgilerini girerek zemin tabakaları için üç boyutlu interaktif görüntüler oluşturabilirsiniz.
Girdi verileri, dünyada en yaygın olarak kullanılan sondaj yazılımı gINT'den içe aktarılabilir. Ayrıca VisLog'da bulunan düzenleyiciyi kullanarak verileri elle girmek de mümkündür. Sondaj verilerinin girilmesiyle oluşturulan üç boyutlu model görüntüsü üzerinde döndürme, zumlama gibi işlemler yapılabilmekte; ayrıca kurulan model, resim, video biçimlerinde ve Google Earth modeli olarak kaydedilebilmektedir.
 
Zemin Profilleri
Sondaj bilgileri girildikten sonra, zemin profilinin (kesitlerin) çizilmesi otomatik olarak yapılmakta ve üç boyutlu model görüntüleri oluşturulmaktadır. Ardışık sondaj kuyularında bulunan benzer zemin tabakaları VisLog tarafından otomatik olarak algılanmakta ve birleştirilerek profil oluşturulmaktadır. Her tabaka için farklı bir doku/renk otomatik olarak atanmakta ve lejantta gösterilmektedir.

VisLog ile belirli "zemin tipleri"ni içeren "zemin grupları" tanımlayabilirsiniz. Görselleştirmek için tanımladığınız zemin grubuna doku veya renk atayabilirsiniz. VisLog'da, Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırması Sistemi'nde ve gINT yazılımında bulunan zemin tipleri mevcuttur. Bunun dışında kullanıcı ihtiyaç duyduğunda özel zemin tipi tanımlayabilir. Her sondaj kuyusunun yanında SPT / DCPT / CPT deney sonuçları çizilebilmektedir.
Zemin profili hazırlandıktan sonra aşağıdaki biçemlerde dışa aktarılabilmektedir:
AutoCAD DXF dosyası (örnek)
Video dosyası (örnek)
Google Earth modeli (örnek)
3 boyutlu PDF dosyası (örnek) ‹Plus sürüm gerekmektedir.
 
3 Boyutlu Efektler
Görüntüyü zumlama, kaydırma ve döndürme
Sondaj çap ve derinlik ölçeklerini değiştirebilme
Her veri tabakası (zemin profili, yeraltı su seviyesi, vb.) için saydamlık özelliği
Modele ekstra (küp, küre, vb.) şekil ekleme olanağı
Zemin profilini farklı doku ve renklerle gösterebilme
Nirengi kullanarak topolojiyi modelleme
 
Tasarım Özellikleri
Projeleri saklama ve geri çağırma
Modeli yazdırabilme ve PDF biçeminde kaydedebilme
3 boyutlu modeli resim ve AutoCAD DXF biçemlerinde dışa aktarabilme
3 boyutlu modeli video (AVI) biçeminde kaydedebilme
Sondaj verilerini gINT dosyalarından içe aktarabilme
PDF biçiminde kullanıcı kılavuzu ve yardım dosyası
Yeni sürüm çıktığında kullanıcıya haber veren otomatik güncelleme aracı

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL