TALREN v5
9eda9ea70eb54c508a3a7ba677fec6d1.jpg

TANIM

TALREN v5 doğal şevlerin, kesme/dolgu şevlerinin, toprak barajların ve hendeklerin stabilite kontrolünde ideal bir yazılımdır.  Farklı tipte donatıları dikkate alır.  Bunlar; ankraj, zemin çivisi, kazık, mikrokazık, geotekstil, geogrid, çelik ve polymer şeritlerdir.

Yeni kullanıcı dostu grafik arayüzey.

Programın bazı özellikleri;

- Profilin grafik ortamda tanımlanması,farenin sağ tuşuna basarak pop-up menü açılabilmesi ve zemin renklerinin seçimi.
- Arka plana çizim transferi (.jpg ve .gif formatında) ve ölçeğin ayarlanması.
- Aynı dosya içerisinde birçok hesap aşaması ve farklı çözüm alternatifleri hazırlanması (örneğin kademeli kazı, ankrajlı/ankrajsız durum vb.)
- Zemin, yük ve donatı bilgilerinin tablo halinde gösterimi.
- Grafik gösterim ve sonuçlar için değişik opsiyonlar (tarama, donatılardaki kuvvetler, her bir kayma yüzeyi için detaylı sonuçlar, vb).
- En iyi model ve zemin verilerini oluşturabilmek için sihirbaz ve veri tabanı desteği (kısmi güvenlik sayıları, qs değerleri, vd.).
- Fellenius, Bishop ya da düzensizlikler yöntemi kullanılarak muhtemel göçme yüzeyinde limit denge hesabı
- Hidrolik koşulların dikkate alınması
- Sismik yüklerin pseudostatic method ile hesabı

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL