GEO 5-Mikrokazık
2431bfd86d564a4b8d20664e5bdbdfc0.gif

TANIM

Program, borulu mikro kazıkları doğrular (bir çelik boru ile donatılı mikro kazıklar). Mikro kazık taşıma kapasitesini hesaplarken, program hem mikro kazık ucu hem de çevresini kontrol eder.
- Çelik en kesitler için program içinde veri tabanı
- Normal kuvvet ve momente bağlı yük etkitebilme olanağı, tabakalı geometrinin kolay girişi
- Zeminler için veri tabanı
- Genel katmanlı alt zemin
- Aşağıdaki teorilere göre burkulmanın kontrolü:
      *Equation of bending of a prismatic beam
      *Salas'a göre
      *Souch'a göre
- Mikro kazık en kesit alanının planlanan servis ömrü için doğrulaması
- Aşağıdaki metodlardan birini kullanarak mikro kazık kök bölgesi doğrulaması:
     *Lizzi
     *Littlejohn
     *Zweck
     *Bowlese
     *Véas
- Analizler limit teorisine ya da güvenlik katsayısına dayanabilir

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL