GEO 5-Kazık CPT
d0545b43f5e8438bba13aef3bc7c8c4d.gif

TANIM

Program, izole bir kazık ya da bir kazıklar grubunun taşıma kapasitesini ve oturmasını elde edilen statik penetrasyon deneyi (CPT) sonuçlarına göre doğrular.


- Kazıkların taşıma analizleri aşağıdaki standart ve yöntemlere göre yapılır: 
(EN 1997-3, NEN 6743, LCPC (Bustamante), Schmertmann)
- Dairesel ya da dikdörtgen kazık enkesiti (uç kesit genişlemesi seçeneğiyle)
- Kazık imalat yöntemi dikkate alınır
- Normal kuvvet ve sürşarj ile yükleme
- Genel tabakalı alt zemin
- CPT deneylerinin TXT formatında, gINT formatında ya da NEN standardına göre içe aktarımı
- Limit durumu teorisi ya da güvenlik faktörüne göre hesap doğrulama
- Verilen yüklemeye göre limit yük eğrisi ve oturmanın hesaplanması
- Negatif çeper sürtünmesi dikkate alınır

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL