GEO 5-Kazıklar
4610103275034eb5aa0837ac6233132f.gif

TANIM

Program, basınç ve gerilmede yüklenen bir kazığın yatay taşıma kapasitesi, kazık oturması hem de tekil bir kazığın taşıma kapasitesini kontrol etmek için tasarlandı. Doğrulama analizi EN 1997-1 standartı ya da klasik yaklaşım (limit durumları, güvenlik katsayısı) kullanılarak gerçekleştirilir.


Özellikler
- Düşey taşıma kapasitesi analizi (Tomlinson, NAVFAC DM 7.2, Efektif gerilme analiz yöntemi)
- Oturma analizi, yük-oturma eğrisi (Poulos, Masopust)
- Yük-oturma eğrisinin yay yöntemine göre hesaplanması
- Doğrulama analizi EN 1997-1 ya da klasik yaklaşım (limit durumu, güvenlik faktörü) kullanılarak gerçekleştirilebilir
- Kazık ve imalat yöntemi hesaplarda dikkate alınır
- Kazık için çeşitli şekillerde (dikdörtgen, I - enkesit) enkesit imkanı
- Derinliğe bağlı olarak dairesel kazık çapını değiştirme imkanı
- Kazık çevresindeki yatak katsayısının Vesic, Mattlock ve Rees ve  CSN yöntemlerine göre belirlenmesi veya manuel olarak girilmesi
- Negatif çeper sürtünmesi
- Betonarme kesit tasarımı (EN 1992, BS, IS, AS, ACI)

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL