LateralK
b67b7bef8a374fd788ca5551f58712a8.jpg

TANIM

LateralK, statik ve dinamik koşullar altında istinat duvarlarına etki eden yanal toprak basınçlarını hesaplamakta kullanılan bir yazılımdır.

Özellikler

Yazılımın ana özellikleri aşağıda listelenmiştir:

- Aktif toprak basıncı ve pasif toprak basıncı katsayılarını (Ka, Kp) kullanarak statik koşullarda Rankine formülü ile hesaplama

- Aktif toprak basıncı ve pasif toprak basıncı katsayılarını (Ka, Kp) kullanarak statik koşullarda Coulomb formülü ile hesaplama

- Sükunetteki toprak basıncı katsayısını (Ko) kullanarak Jaky formülü ile hesaplama

- Aktif toprak basıncı ve pasif toprak basıncı katsayılarını (Kae, Kpe) kullanarak depremli koşullarda Mononobe-Okabe formülü ile hesaplama

Hesaplama Özellikleri

Statik Ka, Kp ve Ko

LateralK; Rankine ve Coulomb yöntemlerini kullaranak aktif, pasif ve sükunetteki toprak basıncı katsayılarını hesaplamaktadır. Coulomb yöntemi, zemin-duvar arasındaki sürtünmeyi, duvar eğimini ve dolgu eğimini dikkate almaktadır. Bileşke kuvvetin büyüklüğü ve etki noktası hesaplanmaktadır.

Sismik Kae ve Kpe

Dinamik durum için yatay toprak basıncı katsayıları Mononobe-Okabe yöntemi kullanılarak 0.05g'lik artımlarla farklı yatay ve düşey yer ivmeleri için hesaplanmaktadır. Toprak basıncı katsayıları dışında sismik sürşarj yükü (Pae-Pa) ve istinat duvarına etkiyen toplam sismik kuvvet (Pae) gösterilmektedir.

Şematik Kesit & Rapor

Duvara etkiyen tüm kuvvetler ve etki noktaları şematik kesit üzerinde gösterilmekte; bu kesit resim biçeminde kaydedilerek geoteknik rapora dahil edilebilmektedir.

Tasarım Özellikleri

- Kullanıcı dostu ve sezgisel kullanıcı arabirimi PDF biçeminde kullanıcı kılavuzu ve yardım dosyası

- Yeni sürüm çıktığında kullanıcıya haber veren otomatik güncelleme aracı

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL