NovoFormula
c5430d88b1f44a4781496be5a0bce1d2.jpg

TANIM

NovoFormula, zemin özelliklerinin korelasyonu ve tahmini için kullanılan bir yazılımdır. Araştırmacılar tarafından bilinen parametreler kullanılarak bir adet zemin parametresini tahmin etmek için birçok formül ve korelasyon önerilmiştir. Programın veritabanında 140'tan fazla formül/korelasyon bulunmaktadır.

Özellikler

NovoFormula, zemin özelliklerinin korelasyonu ve belirlenmesi için kullanılan bir yazılımdır. İçersinde bilinen parametreleri kullanarak diğer zemin parametrelerini hesaplamayı sağlayan ve geobilimciler tarafından önerilen 140'dan fazla denklem barındırmaktadır.

Tasarım Özellikleri

- Kullanıcı dostu ve sezgisel arabirim

- PDF biçeminde kullanıcı kılavuzu ve yardım dosyası

- Yeni sürüm çıktığında kullanıcıya haber veren otomatik güncelleme aracı

- Örnek zemin korelasyon raporu

Hesaplanan Zemin Parametreleri

- Derecelenme Katsayısı (Elek Analizi)

- Üniformluk Katsayısı (Elek Analizi)

- Konsolidasyon Sıkışma İndisi

- Konsolidasyon Boşalma İndisi

- Konsolidasyon Katsayısı

- Drenajsız Kayma Mukavemeti

- Rölatif Sıkılık

- Elastisite Modülü

- Resilient Modülü

- Deformasyon Modülü (Kaya)

- Kayma Mukavemeti Açısı

- Yay Katsayısı

- Kayma Dalgası Hızı

- Kayma Modülü

- Sınırlandırılmış Modül

- Likit Limit

- Plastik Limit

- Plastisite İndisi

- Porozite

- Hacimsel Sıkışma Katsayısı

- Aktif Toprak Basıncı Katsayısı

- Pasif Toprak Basıncı Katsayısı

- Sükunetteki Toprak Basıncı Katsayısı

- Dilatometre Parametresi

- Kaya Bütünlük Derecesi

- Zaman Faktörü (Konsolidasyon)

- Likidite İndisi

- Su Muhtevası

- Poisson Oranı

- Boşluk Oranı

- Özgül Ağırlık

- Doygun Birim Hacim Ağırlık

- Kuru Birim Hacim Ağırlık

- Islak Birim Hacim Ağırlık

- İnce Dane Yüzdesi

- Kil Yüzdesi Aşırı

- Konsolidasyon Oranı (AKO-OCR)

- Toplam Düşey Gerilme

- Efektif Düşey Gerilme

- Permeabilite Katsayısı

- Efektif Dane Çapı

- Ortalama Dane Çapı

- Zemin CBR

- Önkonsolidasyon Basıncı

- Doygunluk Derecesi

- Aktivite (Kil)

- Şişme Potansiyeli

- Drenaj Boyu (Konsolidasyon)

Geoteknik Formüller

NovoFormula'da kullanıcıya sağlanan tüm formüller beraberinde notlar içermektedir. Denklemler resim dosyası olarak kaydedilebilir veya basılabilir. Ek olarak, NovaFormula'nın raporlama sistemi istenen zemin parametresi için mevcut tüm korelasyonları listeleyerek özet bir istatistiksel analizle birlikte sunmaktadır.

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL