GEO 5-Şev Stabilitesi
1ca0d1b28b064c59b02f52567ce9cb20.gif

TANIM

Program, genel katmanlı zemin şevlerinin stabilitesini analiz eder. Başlıca dolguların, toprak yarmaların ve ankrajlı iksa yapılarının stabilite kontrolü için kullanılır. Kayma yüzeyi, dairesel (Bishop, Fellenius/Petterson, Janbu, Morgenstern-Price ya da Spencer metodu) ve poligonal (Sarma, Janbu, Morgenstern-Price ya da Spencer metodu) olarak dikkat alınır.

Özellikler

- Doğrulama analizi EN 1997-1, LRFD ya da klasik yaklaşım (limit durumu, güvenlik faktörü) kullanılarak gerçekleştirilebilir

- Arazi ve katman geometrisinin kolay girişi

- Zemin ve kayalar için yerleşik veritabanı

- Dairesel ve poligonal kayma yüzeylerinin hızlı ve güvenilir optimizasyonu

- İstenilen sayıda ilave yük (yayılı, trapez, tekil yük)

- İstenilen sayıda ankraj, zemin donatıları

- Su durumunun, yeraltı su seviyesi veya boşluk basıncı eşdeğer çizgileri kullanarakmodellenmesi

- Ani Su alçalması analizi

- Deprem etkileri

- Zeminlerin efektif ve toplam parametrelerine göre analiz

- Kayma yüzeyi optimizasyonunda kriterler tanımlanabilir

- DXF dışarı ve içe aktarımı

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL