GEO 5-Perde Tasarımı
687476526d23424f8ca410bbe983131d.gif

TANIM

GEO5 Perde Tasarımı (Sheeting Design) programı ile ankrajsız dayanma yapılarınızı hızlı bir şekilde tasarlayabilir ve ankrajlı dayanma yapılarınızın (palplanş, profil iksa, diyafram duvar ve kazıklı perdeler) ana tasarımını yapılabilirsiniz. Programda betonarme, çelik veya ahşap kesitlerini tahkik edebilme olanağı yanında, analiz çıktılarından iksa gerekli gömme derinliğini, yapıdaki tesir kuvvetlerini ve ankrajlara gelen kuvvetleri de elde edilebilirsiniz.

Çok sıra ankrajlı dayanma yapılarının daha ileri analizlerini (yapının deplasmanı dahil) GEO5 Perde Kontrolü (elasto-plastik non-lineer analiz yöntemi) programını kullanılarak gerçekleştirilebilirsiniz.

 Programın demosunu indirmek için tıklayınız.

 

                       
                                               Ankraj Girdisi                                                 İç Kuvvet Tesirleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

-Birçok farklı kesit seçeneği sunar :

 • Kazıklı perdeler (Kesişen kazıklı duvar, Teğet kazıklı duvar)
 • Profil iksa duvarlar (Berlin duvarı)- Çelik kesit (I, HEB)
 • Palplanş
  • Çelik kesitler (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
  • Vinil PVC kesitler (CMI, ESP, Everlast Synthetic Products)
 • Betonarme dikdörtgen duvarlar (Diyafram duvar, Milano duvarı)
 • Çelik-beton kompozit kesitler
 • Ahşap kazık duvarlar
 • Diğer - kendi malzeme özelliklerini girme imkanı

-Gerilmelerin yeniden dağılımı (LRFD,EAB),

-Artan aktif toprak basıncı ve sükunetteki toprak basıncı,

-Toprak basınçlarının efektif ve toplam parametreler cinsinden hesabı,

-Minimum boyutlandırma basıncı dikkate alınabilme olanağı,

-Genellikle tabakalı zemin ortamı,

-Doğrulama analizlerinin EN 1997-1, LRFD'ye göre veya klasik yaklaşıma göre (limit durum, güvenlik faktörü) yapılabilme olanağı,

-Zemin veri kütüphanesi,

-Yapılara istenilen sayıda sürsarj uygulama imkanı (şerit, trapez, noktasal yük),

-Yapının önünde ve arkasında suyun modellenmesi, artezyen basınç girme olanağı, 

-Yapının arka tarafına farklı şekillerde arazi yüzeyi tanımlana imkanı,

-Deprem etkileri (Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards),

-Çoklu sıra yatay destek,

-Yük ve moment etki ettirilebilmesi, 

-Betonarme, çelik ve ahşap kesitlerin farklı standartlara göre boyutlandırılması (EC, BS, SNiP, CSN, Chinese standards vs.),

 

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL