GEO 5-Yüzeysel Temeller
74de374a384147b5a6750001153670fc.gif

TANIM

Program(Spread Footing) ile yüzeysel temellerin(şerit ya da tekil) geoteknik tasarımları yapılabilmektedir.  Yüzeysel temellerde düşey ve yatay taşıma kapasitesi analiz edilebilmektedir. Bunların yanı sıra, temelde oturmalar ve temelin dönmesi hesaba katılarak kesme kuvvetlerine ve zımbalamaya karşı betonarme kesit tasarımı gerçekleştirilebilmektedir.
 
 
 

                             
Oturma ve dönme tahkiki                                             Betonarme kesit tasarımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Farklı standart ve hesap yöntemlerine göre analiz imkanı(EC 7, PN, IS, Brinch-Hansen, Meyerhof, Vesic, DIN 4017, CTE-DB SE-C)
 • Farklı yöntemlerle oturma analizi seçenekleri (Janbu, NEN-Buismann, yumuşak zemin, sıkışma katsayısına göre analiz, Ladd yöntemine göre ikincil oturmalar uyarınca tahkik)
 • EN 1997-1 'e göre tahkik veya klasik yaklaşım (limit durumu, güvenlik faktörü) kullanılarak gerçekleştirilmesi
 • Betonarme kesit tasarımı (EN 1992, BS, PN, IS, ACI, GP, SNiP, CSN),
 • Farklı geometrik kesitli temellerin analizi (Merkezi Yüzeysel Temel, Dışmerkezli Yüzeysel Temel, Şerit Temel, Kademeli ve Merkezi Yüzeysel Temel, Dairesel Yüzeysel Temel, Ayaklı Merkezi Yüzeysel Temel)
 • Tabakalı zemin
 • Farklı zemin şartlarında tavsiye edilen aralıklar için parametre kütüphanesi
 • Yapılara istenilen sayıda sürsarj uygulama imkanı
 • Temelin tasarımında suyun modellenmesi, artezyen basınç girme olanağı
 • Kum çakıl yatak etkisinin modellenmesi
 • Temel altı-zemin ve temel tabanı arasındaki-parametrelerin modellenmesi(sürtünme açısı,sürtünme katsayısı)
 • Temel tasarımında drenajlı koşulda, drenajsız koşulda ve kaya tabanındaki temel için analiz imkanı
 • Temel altı eğimi modelleme imkanı
 • Tahkiklerde temelin oturduğu bölgenin jeolojik yapısını(eğimli saha) dikkate alma imkanı
 • Eksantrik yükleme durumunda taşıma kapasitesi ve oturma tahkiki
 • Eğilme ve çekme/basınç  kuvvetleri altında gerilme tahkiki
 • Çekmeye çalışan temellerin tahkikleri(DL/T 5219-2005, BS EN 50341) 
 • Oedometrik modül ile oturma analizi
   

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL