FOXTA v4
a59b7fe650a844f88343bba69714d308.jpg

TANIM

Foxta v4 programı, sığ, yarı-derin, derin ve kazıklı radye temel tasarımı için geliştirilmiş bir yazılım  paketidir. Bu program aynı zamanda rijit donatılar, kazık grupları vb.’ni de dikkate alabilir.

Foxta 8 adet birbiri ile etkileşimli hesap modülü bulunmaktadır;

 • FONDSUP  : Tekil temelin PMT, CPT veya laboratuvar deney sonuçlarına göre taşıma kapasitesi ve oturma hesabı  
 • FONDPROF  : Tekil kazık veya grup kazıkların PMT veya CPT deney sonuçlarına göre taşıma kapasitesi hesabı
 • TASSELDO : Herhangi bir stratigrafideki deplasman ve gerilmelerinin 3B hesabı
 • TASPLAQ : Tabakalı zemine oturan radyenin 3B olarak oturma ve gerilme hesabı  
 • TASPIE+ : Tekil ve grup kazıkların ve rijit donatıların oturma ve negatif sürtünme hesabı
 • PIECOEF+ : Yanal yük altındaki kazık ve baretlerin toprak basıncı dahil/hariç olarak hesabı
 • GROUPIE+ : Rijit bir temelin altındaki kiriş ve kazık gruplarının 3B hesabı
 • SEMIPROF : Karma yükleme altındaki yarı-derin temeller ve mono kazıkların hesabı

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Kullanıcı dostu bir arayüz ve modüller arasında kolay gezinme.
 • Tüm modüllerde hesaplama değişkenlerinin genelleştirilmesi.
 • Verilerin girilmesi ve içe aktarılmasının yanı sıra sonuçların dışa aktarılması için çok sayıda sihirbaz.
 • Girdi verilerinin ve çıktı sonuçlarının grafik olarak gösterimi (2B veya 3B olarak).
 • Özelleştirilebilir çıktılar.
 • Giriş verilerinin ve sonuçların biçimlendirilmiş sentezi.
 • Tablolar (Microsoft Excel® vb. programlara aktarılabilir)
 • Eğriler.
 • Tasplag ve Tasseldo için : en-kesit çizimleri, dağılım grafikleri ve 3B gösterim.

3 Farklı Versiyon:

 • Full: 8 modül.
 • Lt: Basit uygulamalar için 5 modül (Fondsup, Fondprof, Tasseldo, Tasplaq+ ve Taspie+).
 • Piles: Derin temel  tasarımı için 5 modül (Fondprof, Taspie+, Piecoef+, Semiprof ve Groupie+).

 

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL