Seequent

GeoStudio, şev stabilitesi, zeminde meydana gelen deformasyonlar ve zemin ile kayadaki ısı ve kütle transferini modellemek için tasarlanmış, birbiri ile entegre çalışan bir yazılım paketidir.  Paketlerde mevcut yazılımlar aşağıda listelenmiştir:

SLOPE/W: Zemin ve kaya şevlerde stabilite analizi

SIGMA/W: Zemin ve yapısal elemanların sonlu eleman gerilme ve deformasyon analizi

QUAKE/W: Sonlu elemanlar yöntemi ile dinamik yükleme ve deprem sıvılaşma analizi

SEEP/W: Doygun/doygun olmayan gözenekli ortamdaki yeraltı suyu akışının sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

TEMP/W: Gözenekli ortamda ısı transferi ve faz değişiminin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

AIR/W: Maden atıklarında ve diğer gözenekli ortamlarda hava transferinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

CTRAN/W: Gözenekli ortamlarda çözelti ve gaz transferinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

BUILD 3D: Karmaşık 3B modeller için geometri oluşturma aracı