GEO 5-Kazık
geo-5-kazik-145202414175924.gif

TANIM

Program, basınç ve çekme yüküne maruz tekil kazık taşıma kapasitesi ve kazık deplasman hesabı, ayrıca yatay kapasitesinin analizi için tasarlanmıştır. Analizler klasik yaklaşım (limit durum, güvenlik katsayısı) kullanılarak ve EN 1997-1 standardına göre tahkik gerçekleştirilebilmektedir.

Programın demosunu indirmek için tıklayınız.

 

            

                                Yanal Kapasite Analizi                                                Yük-Deplasman Eğrisi

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Düşey taşıma kapasitesi analizi (Tomlinson, NAVFAC DM 7.2, Beta Metodu ile efektif gerilme analizi),
  • Deplasman analizi, yük-deplasman ilişkisi (Poulos, Masopust),
  • Yük-deplasman ilşikisinin elastik-plastik model kullanılarak hesaplanması,
  • EN 1997-1 'e göre tahkik veya klasik yaklaşım (limit durumu, güvenlik faktörü) kullanılarak gerçekleştirilmesi,
  • Kazık ve imalat yöntemi hesaplarda dikkate alınması,
  • Farklı geometrik kesitli kazıkların analizi,
  • Kazık boyunca farklı çap tanımlama imkanı,
  • Kazık çevresindeki yatak katsayısının Vesic, Mattlock ve Rees ve  CSN yöntemlerine göre belirlenmesi veya manuel olarak girilmesi,
  • Negatif şaft sürtünmesi,
  • Betonarme kesit tasarımı (EN 1992, BS, IS, AS, ACI),

 

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL