GEO 5-Kazık Grubu
503e4642b7e64c9fb90bbfa5cb8b8534.gif

TANIM

Kazık Grubu(Pile Group) programı ile rijit kazıklı radye temellerin geoteknik tasarımı yapılabilmektedir.
 
Analizler hem yay (sonlu) elemanlar hem de analitik yöntemler uyarınca yapılabilmektedir.
Kazık grubu programı yüzer kazıklar ve sığ kazı derinliklerindeki kazıkların geoteknik analizlerinde kullanılabilmektedir.
 
 
 
 
                               
         Geometri Girişi                                                         Betonarme Kesit Tasarımı
 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Analitik Yöntemlerle Tasarım

 • Koheyzonlu zeminlerde kazık grubunun düşey taşıma kapasitesi analizi(FHWA),
 • Koheyzonsuz zeminlerde kazık grubunun düşey taşıma kapasitesi analizi(NAVFAC DM 7.2,Beta Metodu ile efektif gerilme analizi, CSN 73 1002),
 • Kazık grubu düşey taşıma gücünün azaltılması( CSN , La Barré, Seiler-Keeney),
 • Kazık grubu deplasman analizleri(Poulos, yük-deplasman ilişkisi),

Yay (Sonlu) Elemanlar Yöntemiyle Tasarım-Üç Boyutlu Davranış Analizi

 • Rijit kazıklarda dönme, deplasman, birim deformasyon analizleri,
 • Kazık gruplarının farklı yük kombinasyonlarında analizi,
 • Rijit temel ve kazık grupları için sabit mesnetli ya da mafsallı çözüm
 • Sürtünme (yüzen) kazıkları,
 • Minikazık gruplarının analizi,
 • Eğik kazıklarda ve  rijit temellerine çalışma imkanı ,
 • Kazık boyunca zemin özelliklerine göre yay sabiti hesaplarının tahkiki,
 • Kazık boyunca düşey ve yatay yay sabiti oluşturma imkanı,
 • Kazık grubundaki her kazık için deplasman ve kapasite tahkiki,
 • Betonarme kesit tasarımı (EN 1992, BS, IS, AS, ACI),

 

 

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL