GEO 5-Perde Kontrolü
geo-5-perde-kontrolu-2942022135113786.gif

TANIM

Perde Kontrolü (Sheeting Check) programı ile elasto-plastik davranış ile non-lineer analiz yöntemi kullanarak iksa yapılarının tasarımı yapılabilmektedir. 
Program, sahadaki inşa safhaları dikkate alınarak kademeli inşaa yöntemi uyarınca analiz yapabilmeyi mümkün kılmaktadır.  Bu sayede yapı davranışını gerçeğe yakın olarak modellemeye, yapıya etki eden yüklerin ve oluşan deplasmanların, ankraj iç stabilitesinin ve ankraj taşıma kapasitesinin doğrulanmasına ve iksa kesitinin (çelik,betonarme,ahşap)  tahkikine imkan sunmaktadır.

 

Programın demosunu indirmek için tıklayınız.

 

Stabilite Tahkiki     

İç Tesir Kuvvetleri     

                                             

TEKNİK ÖZELLİKLER

-Elasto-plastik non-linear analiz yöntemini kullanır

-Birçok farklı kesit seçeneği sunar :

 • Kazıklı perdeler (Kesişen kazıklı duvar, Teğet kazıklı duvar)
 • Profil iksa duvarlar (Berlin duvarı)- Çelik kesit (I, HEB)
 • Palplanş 
  • Çelik kesitler (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
  • Vinil PVC kesitler (CMI, ESP, Everlast Synthetic Products)
  • Betonarme dikdörtgen duvarlar (Diyafram duvar, Milano duvarı)
  • Çelik-beton kompozit kesitler
  • Ahşap kazık duvarlar
  • Diğer - kendi malzeme özelliklerini girme imkanı

-Çift sıra kazıklı duvar modelleme imkanı

-Ankrajlı, payandalı ve konsol duvarlar ile çalışma imkanı

-Tabakalı zemin

-Farklı zemin şartlarında tavsiye edilen aralıklar için parametre kütüphanesi

-Yapılara istenilen sayıda sürsarj uygulama imkanı (şerit, trapez, noktasal yük)

-Yapının üzerinde ve arkasında suyun modellenmesi, artezyen basınç girme olanağı 

-İçeride kayıtlı ankraj malzeme kütüphanesi

 • Öngermeli ankraj çubukları (VSL, Dywidag, ARCO, SAS)
 • Ankraj halatları (VSL, Dywidag)
 • Spiral ankrajlar (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
 • Ankraj Tijleri (VSL, Minova)

-Ankrajların kapasitesi (halat kapasitesi, halat-zemin sıyrılma direnci, enjeksiyon-zemin sıyrılma direnci)

-Öngermesiz ankraj ve zemin çivilerinin analizi

-Limit durum teorisine göre ve güvenlik sayısına göre analiz 

-Ankrajların iç stabilite tahkikinin yapılması 

-Yatak katsayısının birkaç farklı yönteme göre belirlenmesi (Schmitt, Ménard, Chadeisson)

-Yatak katsayısının otomatik veya manuel iterasyon ile belirlenmesi

-Yapının arka tarafına farklı şekillerde arazi yüzeyi tanımlana imkanı 

-Yapının ön tarafına palye koyma imkanı

-Toprak basınçlarının efektif ve toplam parametreler cinsinden hesabı

-Deprem etkileri (Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards)

-Zeminde kabarmaya bağlı ve borulanmaya bağlı göçme tahkiki

-Pasif direnç kullanımı

-Minimum boyutlandırma basıncı dikkate alınabilir

-Yatay destek ve yay tanımlanabilir

-Sıcaklık değişimine bağlı olarak yatay desteklerdeki yük artışının hesaplanması 

-Her bir hesap kademesi için oluşan kesit tesileri zarfının elde edilmesi 

-Yapıya yük ve moment olarak yük etki ettirilebilmesi 

-Betonarme, çelik ve ahşap kesitlerin farklı standartlara göre boyutlandırılması (EC, BS, SNiP, CSN, Chinese standards vs.)

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL